آقای غریبه ی کوچک! حداقل برای جبران ظلمی که در حق شما کردیم و راهتان را از بازیگری به سیگار فروشی کج کردیم، سیگار می کشیم تا بدانید که هنوز دوستتان داریم...

توضیح: دکه ی عدنان عفراویان (باشو). بازیگر فیلم معروف و جهانی باشو غریبه کوچک که در سال 64 توسط بهرام بیضایی ساخته شد.