1- اول که روز دانشجو رو به همه ی عزیزان دانشجوی فعلی و قبلی و بعدی تبریک و ... .

2- در هفته ای که گذشت نلسون ماندلا به رحمت ایزدی! پیوست و یک زبان محکم از آقای (ج) خودمان دریافت کرد. توضیح بیشتری نمی دهم.

3- پروفسور معتمدنژاد هم که پدر علم ارتباطات ایران بود درگذشت که عزرائیل حیطه پهناور مسئولیتشو در آن واحد به همه نشون بده که چه گستره ی پهناوری رو پوشش میده.

4- یه اتفاق جالب هم نزدیک بود بیفته و یکی بیاد بگه : بگم... بگم...! که خوشبختانه جلوگیری ! شد و دوستان گفتند یکی هم سطح معلومات ایشون رو می فرستن جوابشون رو بده...

5- فردا روز درگذشت سعدی هم هست. - به تاریخ شمسی- پس به احترام روحش یک بیت از  سعدی :تن آدمی شریف است به جان آدمیت / نه همین لباس زیباست نشان آدمیت...یا : سعدیا چون تو کجا نادره گفتاری هست...

6- امروز نزدیک بود یه سانحه تلخ هوایی در یاسوج رخ بده که خوشبختانه و با مهارت خلبان ، عزرائیل وارد ماجرا نشد و فقط از دور نظاره گر ماجرا بود.

7- فردا دوتا مناسبت جالب دیگه هم داره که واقعیتش اینه که یادم رفته. باید تا فردا صبر کنین که دفترمو چک کنم و بگم.