من ارگ بم و خشت به خشتم متلاشی               تو نقش جهان، هر قدمت ترمه و کاشی

ده سال از ندیدن ارگ بم میگذره. ده سال از خاموشی صدای ایرج خان بسطامی - که در بودنش هیچ کسی قدرش را ندانست و حتی جفا هم کشید- میگذره. و امروز دهمین سالگرد زلزله ویرانگر وخانمان سوز بم ... . زلزله ای که حرفهای بعد از زلزله خیلی دردناک تر بود برای باقیماندگان ، از اصل زلزله. بگذریم... گرامی میداریم یاد ایرج بسطامی و سایر هم شهریهایش را که الان ده سال است در بین ما نیستند... اگر چه در دل ما هستند.

اینهم ارگ بم که این روزها فقط عکسش را در مانیتورهایمان می توانیم ببینیم...