این گلدونهای کوچولوی چینی رو یادتونه که چند سال پیش مد شده بود همه تو ماشینهاشون داشتن... یه گل کوچولو با دوتابرگ که با نور خورشید کار می کرد و باتری خورشیدی داشت... توی نور تکون می خورد  و وقتی شب می شد ساکت و اروم یه گوشه وایمیستاد. ما هم یکیشو تو ماشین داشتیم که شرطی شده بود یعنی اولها فقط در نور تکون می خورد و در تاریکی حرکت نمی کرد ولی بعدها دیگه کاری به نور نداشت... همینجوری خود بخود تکون می خورد و بعضی وقتا هم همینطوری ساکت و بی حرکت بود. چه نور باشه ... چه نور نباشه..

حالا این روزا حکایت بعضی از مردم اینجوریه... همینطوری شرطی شدن و همینطوری رفتن یه کارایی رو انجام دادن... شرطی.... بی دلیل ...  و عبث...

العاقل یکفیه الاشاره....

پ ن:سال نو میلادی را به همه ی ایرانیان عزیز تبریک میگم.