نمی دونم چه سریه که قدیمی ها بیشتر از نسل کنونی با رادیو ارتباط برقرار می کردن. البته احتمال میدم با توجه به اینکه در نسل قدیم تلویزیون در همه ی خونه ها نبوده ولی رادیو بوده همین باعث شده که رادیو جایگاه بیشتری در خانه ها داشته باشه. یادمه که بچه که بودیم جمعه ها می رفتم خونه ی پدربزرگم- پدربزرگ مادریم که خیلی خاطره های خوبی ازش دارم- و رادیوشو قرق می کردم برا اینکه صبح جمعه مسخره بازی های منوچهر اذری و مرحوم نوذری و تیم جمعه ی ایرانی رو گوش کنم و عصر ساعت 2 هم دزدکی برنامه روز هفتم رادیو بی بی سی رو که به پخش ترانه و اینجور چیزها اختصاص داشت و ذوق می کردم که داریم برنامه های مخفیانه! گوش میدیم . شاید همین رادیو گوش دادن باعث شده که حس شنوایی نسل قدیم خیلی قوی تر از حس دیداری شون باشه.

پی نوشت: با توجه به تمام شدن ماه صفر و رسیدن ماه ربیع ، منتظر فوج فوج عروسی هایی باشین که از همین امروز شروع بشه و دیگه شبها از صدای بوق ماشین ها خواب نداشته باشیم...