فرداخورشید درخشان‌تر خواهد تابید...

و آسمان آبی‌تر

نسیم زندگی را به پرواز می‌کشد

و پرنده آواز  جدید می‌سراید

فردابهاری دیگر خواهد بود ، برای ما

در روز تولد مهربان‌ترین

در میلاد کسی که  چشمانم با  حضورش بارانی است

فردا  را شادتر خواهم بود

و دلم را به میهمانی آسمان خواهم برد

جشنی برای میلادت بر پا خواهم کرد

تمامی گلها و سبزه‌ها در میهمانی ما خواهند سرود

ای مهربان‌ترین

روزهای زندگی هر روز گوارا باد

میلادت مبارک

پ ن خیلی مهم: امشب ؛ شب تولد مهربانی است که صفای زندگی مان از وجود اوست. این روز و شب بدون هیچ - با تاکید بر هیچ مطلق- پاچه خاری  برایم بیاد ماندنی است.

پ ن 2: از رضا که قبل از خودم غافلگیرمون کرد و یادمون انداخت تشکر ویژه داریم. ضمن اینکه آدرس هم برات می فرستم نامردی اگه به حرفت عمل نکنی. با یک شرط خیلی مهم که من فردا عکس کادوهای خودمون رو برات میذارم شما فقط نصف نصفش- یعنی ربعش - براش کادو بگیر.