دوستان روشن و خاموش و گویا و  خوش اخلاق و بد اخلاق و مهرباون و زود رنج و غیره و ذالک سلام.خوب هستین همگی.ما هم خدا رو شکر خوبیم.

ما یه چند هفته ای مهمون داشتیم هی با مهمونمون رفتیم بیروم و هی گشتیم و هی پول بی زبان آقای حس هفتم را خرج کردیم و کلی خوش گذشت و لذت بردیم از این همه خرید که قسمتی از خریدا مربوط میشد به خریدای عیـــــــــــــــــــــــــــــــــــد.البته قرارمون بر این بود که این ماه برای یکی از بچه ها خرید کنیم و ماه بعد برای یکی دیگه که بعد از کلی خرید تازه فهمیدیم ای دل غافل ما که برای هردو با هم خرید کردیم.چشمکداشتیم خریدا رو چک میکردیم و بچه ها کلی ذوق میکردن که به مهمونمون گفتم این ماهمه پول خرج کردیم و کلی چیز میز خریدیم ولی برای آقای حس چیزی نخریدیم .روز بعد هم رفتیم دو تا پیراهن برای مهدی خریدیم وکلی غافل گیرش کردیم و اینکه ناپرهیزی کردیم شدید.زبان

بعد تصمیم گرفتیم با مهمونمون یه مسافرت کوچولو بریم و رفتیم تا اهواز و برگشتیم که اونجا هم کلی خرید کردیم وراهی دیارمون شدیم و امروز به سلامتی رسیدیم و ما ماندیم و لپ تاپ و وبلاگ و دوستانمان.

امیدوارم همیشه جیباتون پر از پول و دلتان پر از امید باشه.

توی این مدت ما نیز بسی دلتنگتان بودیم و شما را نمیدانیم.متفکر