میگم که... یعنی اصلا هیچکدومتون نباید برا خونه تکونی بیاین کمکمون کنین؟ اخه این رسمشه؟ حالا خوبه منم تلافی کنم این بی محلی هاتون رو؟ صبر کنین کارامون تموم شه خدمت همگیتون تک تک میرسیم....