ازدورترین فاصله ها بهم رسیدیم و تا اوج بودن با همیم...

امروز اول فروردین علاوه بر همه ی مناسبتهایی که در تقویم براش نوشته شده ، یه مناسبت خیلی مهم هم داره که توی هیچ تقویمی نوشته نیست بجز تقویم دل من و اکرم. نمی دونم می دونین یا نه که ما دو نفر دقیقا مثل همون دو ستاره ای که توی این کهکشان بزرگ بهم میرسن و در یه مدار قرار می گیرن و همسو با هم می چرخن، ما هم از دور ترین فاصله ها بهم رسیدیم و با هم در یک مدار شروع به حرکت کردیم. پس امروز سالگرد ازدواجمون هم هست. دوازده سال از اون روزهای خوب و صد البته پر دلهره و پر استرس برای من گذشت تا امروز به این ساحل آرامش رسیده ایم.....

خدایا شکرت...