نمی دانم گفته ام یا نه که یکی از مهمترین عناصر علاقمند شدن من به نویسندگی و نوشتن مطالبم بر روی کاغذ ، کتابها و نوشته های خالق سووشون بوده.. تولدتون مبارک خانم نویسنده . فرزندان معنوی تان در هر کتابخانه ای یاد و خاطرتان را برایمان زنده می کنند...