1- قال ال نمی دونم کی !! : لذتی که در نیم ساعت تانگو و واتس آپ هست در 8 ساعت خواب مفید نیست.... . اینو دکترا هم تایید کردن.

2- این روزها درگیر امتحانات پایان ترم کیمیا و صد البته شروع امتحانات خودمون هستیم که خب معلومه دیگه یه ذره باید دوریمون رو تحمل کنین.

3- شما جونیور رو می شناسین؟؟

4 - در پی ماجرای هپی ها وسوسه شدیم ما هم یه ویدیوی هپی درست کنیم و پخش کنیم . لیکن بعد از ماجرای بگیر و ببند همگی گفتیم: خر ما از کرگی دم نداشت...

5- یه کم نیومدنها مون رو به بزرگی تون ببخشین تا خدمت همگی برسیم...