دوستان عزیز سلام...امید که حالتان خوب باشد...

نماز و روزه هاتون مقبول درگاه حق.

از اینکه یه مدت نبودیم و بهتون سر نمیزدیم به بزرگی خودتون ببخشید.حس غریبی دارم و احساس میکنم که یه تازه واردم .حتی جای حروفو از یاد بردم.چقدر مگه نت نبودم؟

و البته مقصر اصلی تانگو بود.

از این به بعد سعی میکنم بیشتر با شماها باشم.

مثل اینکه بعد از آناباید دنبال دختر مهربون هم بگردیم.

قابل توجه بعضیا:

شمالیای عزیز خودتونو برای مهمون نوازی آماده کنید!!!

برای امشب کافیه....بدرود.