سلام به همه دوستان دور و نزدیک.

1- بعد از قریب یک ماه ایرانگردی ، دوباره به خانه برگشتیم و روز از نو ... روزی از نو.

2- کم کم از مسافرت برایتان خواهیم نوشت لیکن :

3- متاسفانه سیمین بانوی غزل ایران را در همین مدت از دست دادیم و  چه زود... دیر می شود.

4- امیدوارم تب دعوت به چالش آب یخ دیگه کسی رو نگیره. آقایون و خانمها اگه خیلی هنر دارن یه سر به محک بزنن کمکی بکنن و بدونن که ثوابش بیشتر از این حرفاست...

5- وزیر علوم هم استیضاح شد و اصلا ما رو چه به سیاست و 3500 بورسیه ای که حتی بعضی هاشون لیسانس هم نداشتن... بعله...

6- مسافرت خیلی خوش گذشت... خیلی ... خیلی

7- فقط اینا رو نوشتیم که بدونین که اومدیم. آخه همه داشتین برامون بال بال می زدین گفتم از نگرانی دربیاین....

عزت زیاد.