اینکه برای داشتن یک زندگی محکم و پایدار چکار باید کنیم ، چیزی  است که پای سخن هر روانشناس و جامعه شناس و رفتارشناسی که بنشینی برایت هزاران نکته ردیف می کند... . اینکه بگویی زیاد پول خرج کردن یا برعکسش اقتصادی رفتار کردن - مراسمات روتین و معمولی گرفتن یا برعکس مراسمات خیلی رمانتیک ، معنوی یا شاعرانه گرفتن - و کلا اینکه بخواهی برای تضمین کردن پایداری ازدواجت کسی پیدا شود و مطمئنت کند که صددرصد ازدواجت استیبل و سیف (بدونین که انگلیسی هم بلدم!!) خواهد بود یه چیز نشدنیه... فردا سالروز ازدواج دختر پیامبر است. پیمانی که اگر چه خیلی خیلی زود به پایان رسید لیکن امن ترین و ساده ترین و آسمانی ترین زندگیی بود که در یادها مانده...

من قبل از هر چیز این روز خوب رو به همسرم که در این سالها نشون داده که پا به پای من برای این روزهایمان رنج برده و زحمت کشیده رو تبریک میگم و امیدوارم که روزهای خوب تر و آرومتری در انتظارش باشه...

عیدتون مبارک