ای که تویی همه کسم بی تو می گیره نفسم.

از دیروز همچین حالم خوب نیست و خلقم تنگه .جوری که حوصله ی خودمو ندارم چه برسه بچه های طفل معصوم.علتش هم نبودن آقای حس (نفس)می باشند.ایشون رفتن ماموریت و من اصلا و ابدا نمی تونم فضای خونه رو بدون ایشون تحمل کنم.گریه

الان هم تصمیم گرفتم با بچه ها بریم بیرون تا نبودنش رو تو خونه کم تر احساس کنم.قربونش نرم زبان ساعت هم هی با تیک تاکش میگه تا 20 ساعت دیگه تنهایی و باید تحمل کنی.کلافهتا شب دوریمو تحمل کنید.

دوستان عاشق پیشه ی مهربون همیشه عاشق باشید و قلبتون فقط و فقط برای یه نفر بتپه.قلب

لبتون خندون....قلبتون پر مهر....زندگیتون پرشور....احساستون لبریز.