روزی ز سر سنگ عقابی به هوا خواست             بهر طلب طعمه پرو بال بیاراست....

    ..... ................                                      گفتا زکه نالیم که از ماست که برماست

همه تون این شعر رو کامل بلدین. نیازی هم نیست که شعر رو براتون به نثر تبدیل کنم. این شعر رو که خوندین حالا اخبار زیر رو هم بخونین و بازم نیازی نیست که گریه کنین....

10- بازی چوگان قراره توسط کشور آذربایجان بعنوان ورزشی ملی ثبت جهانی بشه.

9-با وجود ایرانی بودن صد درصد ابن سینا ، ازبکها او را ازبک و تاجیکها هم او را تاجیک می دانند. نیازی نیست که بگم که اعراب محترم هم هر کسی رو که اول اسمش ابن یا ابو داشته باشه ؛ مادر زادی عرب می دونن.

8-مولوی در کل جهان بعنوان یک شاعر ایرانی شناخته شده است. لیکن ترکیه وی را شاعری ترک تبار معرفی می کنه و نیازی هم نیست که بگم چه مراسمات بزرگداشتی براش در یکی دو سال گذشته برگزار کردند...

7- ثبت جهانی نوروز چند سال پیش در یکی از کشورهای همسایه انجام شد و آقای شصت چی!!!! که یک ایرانی است در مراسم نوروز کشور همسایه شرکت کرد! (شصت چی فحش نیست. به کسی که اشتباهی در جایی باشد می گوییم شصت چی. محض اطلاع)

6-سید جمال الدین اسدآبادی هزارتا کشور بعنوان زادگاه داره.

این لیستی که از ده شروع شد و تا اینجا ادامه داشت می تونه از صد شروع بشه و به صفر برسه چون خیلی خیلی موارد زیادی هستند که ما - من - اطلاعی نداریم. یا اینکه اطلاع داریم و سکوت کرده ایم.

لطفا کسی از این حرفهایی که سفیر ایران زده که اینها شخصیت جهانی هستند و اصلا قابل مصادره کردن نیست گول نخوره. وقتی ابوعلی سینامون رو تا حد یه پزشک معمولی تقلیلش میدیم و بهش کم محلی می کنیم ، باید هم دوستان مون بگن چون اولش ابو داشته پس حتما عرب بوده...

بگذریم... گفتا زکه نالیم... از ماست که برماست...