تنهایم

عشق

خدایا کودکیم را گرفتی به من جوانی دادی !!

عقلم را گرفتی به من عشق دادی !!

عشقم را گرفتی تنهایی به من دادی !!

خنده هایم را گرفتی به من غم دادی !!

ارزو هایم را گرفتی حسرت به من دادی !!

خدایا برگرد ....

من هنوز نفس میکشم

یادت رفت نفسم روبگیری ...

 

 

سکوتم بلندتر از فریاد است اگر می شنوید....خزان زده ای در فصل بهارم.

/ 33 نظر / 5 بازدید
نمایش نظرات قبلی
رضا

پس همون عکس کادو وست بسه با این آدرس[قهقهه]

رضا

مشخصه جوش آوردم؟[نیشخند]

رضا

الهی شما وآقاتون کچل شین [نیشخند][نیشخند]

رضا

خانم حس هفتم من میخوام برم خودکشی کنم اگه بدی خوبی دیدی حلالم کن هی روزگار [نیشخند][نیشخند]

رضا

چیزی ندارم وصیت نامه بنویسم [نیشخند]

رضا

داروهاش چینی بود جای مرگ ما رو به سمت دبیلیوسی برد [قهقهه]

فاطمه صبا سفید

اولن که من برای جنگ نیومدم! دومن که این رضا چرا داره خودشو تو نظرات پر پر می کنه؟

reza

[گل][لبخند]