انشا

موضوع انشا : تعطیلات نوروز را چگونه گذارندید؟

بنام خدا 

ما در تعطیلات نوروز سرما خوردیم و در نهمین روز عید 4 تا امپول از دست خانممان خوردیم و الان باسنمان درد میکند!!!! این بود انشای من

/ 6 نظر / 3 بازدید
رضا

آخ آخ آخ امپول زنی هم بلده [قهقهه]خو تقصیر خودته زنی میگرفتی که بلد نباشه[نیشخند]

آنا

در منزل و مشغول نوشتن پروپوزال

آنا

اهل سیزده بدر بیرون رفتن نیستم....پس فردا هم باید برگردم سنندج...با کلی کار انجام نداده و باز دکتر ف.ف...اصلا دوست ندارم برگردم..

عرفان

20 شدی ؟