/ 5 نظر / 4 بازدید
رضا

خب مرگ کی واضح نیست خب!

رضا

مث ادم حرف میزنی یا بیام بزنمت [عینک]الان میگه چشمم روشن دست بزنم داری[نیشخند] ایشالله قسمت ما شه[لبخند]البت با عزتش