شهناز ؛ دفتر تار ، بست.*

برای جلیل شهناز که دیگر صدای سازش را نخواهیم شنید....

اگرچه ، روح و روانمان از صدای دلنواز سازش لبریز است.

کاشکی دیشب در بیمارستان آراد کسی بوده و صدای آخرین سازش را شنیده باشد.

استاد عزیز، همیشه برای ما مانا خواهی ماند....

پ ن : امروز صبح،در بیمارستان آراد ، جلیل شهناز در سن92 سالگی درگذشت....

*:جمله ی معروف استاد پرویز یاحقی درباره استاد جلیل شهناز.

/ 0 نظر / 2 بازدید