آقاحسن مرد!

همه ساله درطول ایام عید ، یعنی چیزی حدود 25روز معمولا از همه دنیا بی خبرم. و خب بعد از پایان تعطیلات و برگشتن به حالت روزمره زندگی ، اولین کاری که می کنم گشتی بر روی در و دیوار خیابانهاست... در خواندن آگهی ترحیمهایی که روی دیوارها زده شده. بعله تعجب نکنید... و از این طریق می فهمم که چه کسانی در این مدت دست از این دنیا شسته اند و آیا در بین اونها کسی هست که من بشناسمش و خبر درگذشتش رو نشنیده باشم یا نه... امسال اول که یک مساله بحرانی در عید امسال وجود داشت که هرجایی که سرک می کشیدم خبر درگذشت یک نفر را شنیدم... یعنی احساس می کنم عید امسال عزرائیل از نیروی کمکی برای انجام وظیفه استفاده کرده بود... بگذریم... از بحث خارج نشم. روز بیستم یا بیست و یکم فروردین بود که ناخوداگاه اگهی فوت یک نفر بر روی دیوار ، میخکوبم کرد... حسن مرده بود. حالا حسن یا آقا حسن کی بود؟ یه مرد میانسال ساده که دور فلکه ساعت بساط داشت. هرچیز عجیب و غریبی که توی هیچ جا پیدا نمیشد رو می تونستی در بساط حسن پیدا کنی. بساط حسن جایی قرار داشت که هر روزی که با ماشین به محل کارم نمی رفتم شب رو باید از کنار بساط حسن و پیاده رد می شدم تا به خانه برسم و خب چون فقط می دانستم که اسمش حسنه، به اسم صداش می کردم و احوال پرسی و گاهی اصراری برای اینکه همینجوری پولی داده باشم و کمکی کرده باشم ولی عجیب ابرام داشت که بیهوده پول نگیرد و منهم ناچار گاهی وسیله ای می گرفتم که حالا بدردمون بخوره یا نه... از سنگ پا و برس مو و تیله و تیغ ویه عالمه وسیله ای که در چشم من استفاده ای نداشت و حتی نمی دونستم کسی ازش خرید می کنه یا نه... شبها گاهی ساعت رسیدن من به اون میدون همزمان میشد با جمع کردن وسایلش که همه رو در صندوق و صندلی عقب یه تاکسی میذاشت و عجیب راننده تاکسی ها هم سر و دست می شکستن که وسایل حسن رو ببرن یا بیارند. - که بعدا فهمیدم بخاطر پول خوبی بوده که پرداخت می کرده - حدس میزدم که احتیاج مالی نداشته باشه... و بعد از فوتش - در مراسم چهلمش- فهمیدم که فقط و فقط بخاطر سرگرمی یا بهتر بگم بخاطر اینکه سربار و مزاحم نباشه توی خونه این کار رو می کنه.... بگذریم.... روحت شاد حسن.

/ 0 نظر / 2 بازدید