هنوز هم کلاهمان به احترام برداشته است...

حدود 5 ماه از حادثه ای که منجر به فداکاری و گذشت امید عباسی از جانش شد میگذره... هفتم مهر هم روز آتش نشانه. آقای امیدخان عباسی... شما با کارت نشون دادی که هنوز هم فداکاری هست و ایثار هست و نگاهت چه مهربان بود...

/ 5 نظر / 5 بازدید
گل جون!

نمیدونم چیزی راجع به ایشون. قطعا نشنیدم وگرنه یادم میموند... هوم... یادش گرامی ...

فاطــــــمه

یادشون گرامی واقعا.. تواین دوره همچین ادمایی کم هستن..

گل جون!

[نگران] خب بله اونا رو میشناسم! ولی چون اونا رو میشناسم دلیل نمیشه که همه رو بشناسم که. خب نشنیدم تقصیر من چیه. [ناراحت]

عمران

روحش شاد و قرين آرامش اين مطلب رو با اجازه تون توي فيسبوك ميذارم[گل]