برای ثبت در تاریخ...

این متن را اگر چه روز جمعه ، سوم خرداد ماه می نویسم. اما در یاداوری دوم خرداد و برای فراموش نکردن حماسه ای است که اگرچه این روزها همه سعی می کنند به فراموشی بسپارندش اما سالها پیش خلق کردیم و خیلی ها هنوز در چرایی خلق اون رویداد بی جواب مانده اند... بگذریم. خدا کند هیچ وقت فراموشش نکنیم و فراموشش نکنند.. اگرچه خود را به فراموشی بزنند و بزنیم.

/ 3 نظر / 2 بازدید
دختر مهربون

بیخیال بابا ایرانی و حماسه؟؟!!!!!!!

عمران

یادش گرامی امیدورام بازم فرصت بشه و از اون حماسه ها داشته باشیم. البته اگه بذارن

فاطمه

[ساکت]