آقای حافظ

منم که شهره ی شهرم بعشق ورزیدن                      منم که دیده نیالوده ام ببد دیدن

وفا کنیم و ملامت کشیم و خوش باشیم                  که در طریقت ما کافریست رنجیدن

به پیر میکده گفتم که چیست راه نجات             بخواست جام می و گفت عیب پوشیدن

مراددل ز تماشای باغ عالم چیست                    بدست مردم چشم از رخ تو گل چیدن

به می پرستی از آن نقش خود زدم بر آب                 که تا خراب کنم نقش خود پرستیدن

برحمت سرزلف تو واثقم و رنه                          کشش چو نبود از آن سوچه سود کشیدن

/ 6 نظر / 4 بازدید
ماه شید هستم تقریباً!

این "آقای حافظ" مال شماست؟؟:دی هی میگم این رادیو هفت تیتر این مدلی نمیذاره که!! بین سر زدن و سر نزدن در برزخ عجیبی بودم!![نیشخند] خیلی هم عالی،شعر و قالب جدید و...مبارکا باشه

بشری

بسیار زیباااااا[بغل] ممممنونم[قلب]

گل جون!

[قلب] اینو خیلی دوست دارم [قلب]