برای علی محمدیان*

گاهی وقت ها ، برای خوب بودن ؛ هرگز نیازی به ساختن مدرسه ای ، حسینیه ای ، یتیم خانه ای یا بیمارستانی و یا حتی خریدن آدامسی از کودکی در پشت چراغ قرمز سرد و یخ زده ی خیابان نیست.... گاهی وقت ها فقط کافی است از برج عاج بافته در دور خود بیرون آمد و دید ؛موجوداتی را که در اطرافمان هستند و اتفاقا آنها هم آدم هستند....

علی محمدیان ، معلمی است در مریوان که پس از اینکه یکی از دانش آموزانش بعلت بیماری تمام موهای سرش ریخت و نگاه بد و متلک های هم کلاسی ها را بر روی چهره ی غمگین و بیمار نوجوان کلاسش دید با شهامت تمام ؛ موهایش را زد و با سری بدون مو در کلاس حاضر شد... با این جمله که من و نیما سرمان به مو حساسیت دارد.

/ 6 نظر / 4 بازدید
رضا

یاد بگیر خانم حس هفتم یاد بگیر[نیشخند] ولی دمش گرم

گویای خاموش

بغض کردم.. شاید بیشتر برای بیماری اون کودک.. و البته به خاطر این معلم خوب..

رضا

آره باید کچل شه مث من به کسانی که مو دارن حساسیت دارم [نیشخند][نیشخند]

رضا

من ابرو دارم چه حرفا چه چیزا؟[قهقهه]

آنا

آفرین به این واقعا معلم....