# برای_دل_خودم

با اجازه ناصر خسرو قبادیانی..

روزی ز سر سنگ عقابی به هوا خواست             بهر طلب طعمه پرو بال بیاراست....     ..... ................                                      گفتا زکه نالیم ... ادامه مطلب
/ 21 نظر / 17 بازدید