هم امسال... هم هرسال!

یه دعایی این روزها زیاد از تلویزیون شنیده میشه. یه فرازی از دعا از خدا می خواهی که : اللهم ارزقنی حج بیتک الحرام  فی عامی هذا و فی کل عام...... یعنی سفر حج رو هم امسال می خواهی و هم هر سال...

به نظرت وقتی هرچی بیشتر میریم مکه شناختمون نسبت به خدا کمتر میشه و در عوض جیب های وهابیت چاق تر ...... خب براچی بریم؟ بجاش اگه بریم کیش و قشم - برا خرید- که ثوابش بیشتر نیس؟

/ 0 نظر / 2 بازدید